Geodetski projekt
  Upisi objekata, usklađenja,   parcelacije i svi ostali elobarati za   katastar, zemljišnu knjigu i katastar   vodova.
      -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra
       zemljišta,
      -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra
       nekretnina,
      -izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe
       pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra
       zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina

      -izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove
       za pružanje geodetskih usluga

      -tehničko vođenje katastra vodova

      -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
       dokumenata i alata prostornig uređenja

      -izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja

      -izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije
       rekonstrukcije

      -izrada geodetskih projekata

      -iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine

      -geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata
       geodetskog praćenja

      -praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada
       elaborata geodetskog praćenja

      -izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena
       područja
 
    Legalizacija
  Izrađujemo geodestski snimak
  izvedenog stanja nezakonito   izgradene zgrade.
 
    Inžinjerska geodezija
  Iskolčenje, snimanje i sva ostala
  pracenja prilikom gradnje svih vrsta
  objekata u visokogradnji i   niskogradnji.
 
    Geodetski elaborati
  Upisi objekata, uskladenja,   parcelacije i svi ostali elaborati za   katastar, zemljišnu knjigu i katastar   vodova.